добре дошли в KIDO TABLE TENNIS club
Пон-Петък: 10.00-21.00ч. Събота-Неделя: 10.00-20.00ч.
за резервации: + 359 (0) 878 287418

Условия

Политика за поверителност на личните данни съгласно Европейски регламент за защита на личните данни (GDPR)
 

I. Задължителна информация за правата на лицата, съгласно европейския регламент за защита на личните данни ( GDPR )
Обща информация за регламента
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation - (EU) 2016/679), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да установи единна рамка за регулиране на събирането, обработката и администрирането на данни за физически лица от Европейския Съюз.
СНЦ „Масов Тенис“, като администратор на лични данни, отговаря на всички изисквания на регламента, като събира минимално необходимите данни за физически лица, които са нужни за предоставяне на услугата. Тези данни се обработват и съхраняват съгласно установените от Регламента ръководни принципи – отговорно, технически и процедурно обезпечено и законосъобразно.
Информация относно Администратора на лични данни
Наименование СНЦ „Масов Тенис“
ЕИК/БУЛСТАТ :175829674
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000 , ул. „Велико Търново“ №18
Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, 4000 , ул. „Васил Априлов“ №75А
Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, 4000 , ул. „Велико Търново“ №18 – за СНЦ „Масов Тенис“
E-mail: tt@kidoclub.org
Телефон.: 0878287418
Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни
Наименование: Бедрос Виктор Мангачев
- председател на УС
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000 , ул. „Велико Търново“ №18
Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, 4000 , ул. „Васил Априлов“ №75А
Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, 4000 , ул. „Велико Търново“ №18 – за СНЦ „Масов Тенис“
E-mail: tt@kidoclub.orgEmail: dpo@etnhost.bg
Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
СНЦ „Масов Тенис“ осъществява дейността си в съответствие със Закона на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, относно защитата на лични данни, които персонализират и / или идентифицират граждани на европейския съюз.
Основания за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни съглсно GDPR
СНЦ „Масов Тенис“ събира и обработва лични данни във връзка с предоставянето на следните свои основни услуги: хостинг , регистрация на домейни, предоставяне за използване от клиента на виртуални и наети сървъри и сключване на договори с дружеството на основание Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
1. Изрично получено съгласие от Вас като клиент.
2. Изпълнение на задълженията на СНЦ „Масов Тенис“ по договор с Вас.
3. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо СНЦ „Масов Тенис“.
4. За целите на легитимния интерес на СНЦ „Масов Тенис“.
СНЦ „Масов Тенис“ е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, СНЦ „Масов Тенис“ действа в качеството си на обработващ лични данни.
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
СНЦ „Масов Тенис“ събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите  услуги, за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:
1. За създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни.
3. За покана за регистрация на участник в събитие, организирано от СНЦ „Масов Тенис“.
4. За целите на счетоводството на СНЦ „Масов Тенис“.
5. За вътрешни статистически цели.
6. За поддържане и обезпечаване на високо ниво на информационна сигурност.
8. За изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на обслужването, нови и / или по-производителни абонаментни планове / услуги, security бюлетини и др.
9. За подобряване и индивидуализиране на предлаганите от СНЦ „Масов Тенис“ услуги чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас.
СНЦ „Масов Тенис“ спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
1. Прозрачност, добросъвестност и законосъобразност.
2. Съотносителност с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни.
3. Точност и актуалност на данните;
3. Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.
4. Цялостност и поверителност на обработването.
5. Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
При обработването и съхранението на личните данни, СНЦ „Масов Тенис“ може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
Видове операции с лични данни:
1. Регистрация на потребител в уебсайта  целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната / избраната услуга (Профил и Ранглиста). Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Създаване на профил“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 
2. Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите,.
5. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.
СНЦ „Масов Тенис“ обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
1. Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)
2. Цел, за която се събират данните:

- Регистрация на потребител;
- Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта, между СНЦ „Масов Тенис“ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.
Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.
Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта, между СНЦ „Масов Тенис“ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между СНЦ „Масов Тенис“ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.
СНЦ „Масов Тенис“ НЕ събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
- разкриват расов или етнически произход;
- разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
- генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
Личните данни са събрани от СНЦ „Масов Тенис“ от лицата, за които се отнасят.
 СНЦ „Масов Тенис“ не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 СНЦ „Масов Тенис“ не предоставя вашите данни на трети лица без изрично вашо съгласие.
Срок на съхранение на личните Ви данни
СНЦ „Масов Тенис“ съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Ние полагаме необходимите грижи да се изтрие и унищожи информацията, без ненужно забавяне.
СНЦ „Масов Тенис“ съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.
Предаване на вашите лични данни за обработване
СНЦ „Масов Тенис“ не предава вашите данни и ще Ви предупреди и събере нужното съгласие (ако такова не е надлежно събрано), ако има намерение да предаде ваши данни при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от СНЦ „Масов Тенис“ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.
С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.
Право на достъп
Вие имате право по всяко време да изискате и получите от СНЦ „Масов Тенис“потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
СНЦ „Масов Тенис“ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
Предоставянето на достъп до данните е безплатно, СНЦ „Масов Тенис“ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията.
Право на коригиране или попълване
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до СНЦ „Масов Тенис“
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Вие имате правото да поискате от СНЦ „Масов Тенис“ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а СНЦ „Масов Тенис“ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
- вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо СНЦ „Масов Тенис“
- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
СНЦ „Масов Тенис“не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до СНЦ „Масов Тенис“, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
СНЦ „Масов Тенис“ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
Право на ограничаване
Вие имате право да изискате от СНЦ „Масов Тенис“ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
- оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на СНЦ „Масов Тенис“ да провери точността на личните данни;
- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено.
СНЦ „Масов Тенис“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции.
Право на преносимост
Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на СНЦ „Масов Тенис“ с искане по имейл.
Вие можете да поискате от СНЦ „Масов Тенис“директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
Право на получаване на информация
Вие можете да поискате от СНЦ „Масов Тенис“ да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. СНЦ „Масов Тенис“ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
Право на възражение
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от СНЦ „Масов Тенис“, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Ако СНЦ „Масов Тенис“т установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
СНЦ „Масов Тенис“не е длъжен да Ви уведомява, ако:
Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
Е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните ви данни
Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.
Други разпоредби
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Когато възлагате на СНЦ „Масов Тенис“ да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, СНЦ „Масов Тенис“действа в качеството на обработващ личните данни.
В тези случаи СНЦ „Масов Тенис“действа единствено по Ваша инструкция (Вие се явявате ползвател на услугата) и възможността на СНЦ „Масов Тенис“ да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате (съхранявате в хостинг услугата предоставена от СНЦ „Масов Тенис“) е ограничена.
СНЦ „Масов Тенис“ няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да заредите (качите, up-load-нете) в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай СНЦ „Масов Тенис“ няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на СНЦ „Масов Тенис“ в този случай се ограничава до:
1) Съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия
и
2) Предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.
Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)
 
Сайтът на СНЦ „Масов Тенис“ използва бисквитки, които са важни за коректната му работа.
Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквитки.
Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др.
Аналитични бисквитки
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.
Функционални бисквитки
Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.
Мерки за сигурност в СНЦ „Масов Тенис“ по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура.
Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания.
Сървърите, на които съхраняваме Вашата лична информация, се намират в европейски и световни дата центрове, покриващи най-високите изисквания за информационна сигурност: - Система за физическо идентифициране на достъп
- 24/7/365 персонал на място
- Видео контрол.
Достъпът до информация съхранявана на наша инфраструктура се осъществява задължително през:
- Криптиране връзка
- Специализирани сървърни логове с цел прозрачност на процеса на обработка
- Real Time Malware Monitor (Сканиране за зловреден код в реално време на всички сървъри)
- Последно поколение антивирусен софтуер
- Софтуерен и хардуерен DDOS защитата и др.
СНЦ „Масов Тенис“ не притежава, не контролира или управлява използването на данните от клиента, съхранявани или обработени чрез използването на нашите услуги.
Само потребителят / клиентът има право на достъп, обработване и управление на използването на такива клиентски данни. СНЦ „Масов Тенис“ не знае какви клиентски данни всъщност се съхраняват или предоставят от клиент на услугата и няма директен достъп до такива клиентски данни, освен ако е упълномощен от клиента, или ако е необходимо, за да се предоставят услугите на клиента, както се изисква.
Тъй като СНЦ „Масов Тенис“не събира или определя как да се използват личните данни, съдържащи се в клиентските данни, и защото не определя целите, за които се събират такива лични данни, нито тяхната употреба, СНЦ „Масов Тенис“ не действа в качеството си на администратор на лични данни по Общия регламент за защита на данните и няма свързаните с него отговорности съгласно законодателството на ЕС. СНЦ „Масов Тенис“ отговаря само за предоставената услуга и следва да се разглежда само като обработващ, от името на своите клиенти, данни за всяка клиентска информация, съдържаща лична информация, която е предмет на изискванията от GDPR.
Клиентът е администраторът на данни съгласно Регламента за всички клиентски данни, съдържащи лична информация, което означава, че тази страна контролира начина, по който се събират и използват тези лични данни, както и определянето на целите и средствата за обработка на такива лични данни.
СНЦ „Масов Тенис“ не носи отговорност за съдържанието на личните данни, съдържащи се в клиентските данни или друга информация, съхранявана на сървърите си, по преценка на клиента, нито ЕТН Хост е отговорен за начина, по който клиентът събира, обработва, разпространява или по друг начин обработва такава лична информация.

Политика за поверителност на данните и GDPR
Политиката ни за поверителност на личните данни можете да намерите на следната интернет страница:
Политика за поверителност на личните данни и GDPR
 
Надзорни органи

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков″ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22,
Интернет страница: www.kzp.bg
 

последно добавени участници

Емил Попов

календар

 

предстоящи събития

Битката във Вторник
Начало 18.30

изминали събития

Битката във Вторник